ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΚΑΚΙ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

22823232/99686081

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 47Α’

07:00 – 20:00