ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΛΕΜΕΣΟΣ

96227040/99585922

Μακαρίου 21Β, 4620, Επισκοπή, Λεμεσός