ΛΕΜΕΣΟΣ Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ

25826816/99667606

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 119, 4156, Κ .ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ