ΛΕΜΕΣΟΣ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ

ΛΕΜΕΣΟΣ

Φραγκλίνου Ρούσβελτ 109Η