ΛΕΜΕΣΟΣ PETROLINA ZAKAKI                        

ΛΕΜΕΣΟΣ

25391077/99260493

245, Fr. Roosevelt Avenue