ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΛΑΜΠΡΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

22105465/99335026

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΑΜΠΡΑΣ – ΛΥΜΠΙΩΝ