ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

22104310/99423775

ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 89 ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ ΑΓΡΟΥ