ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

22521689/99372826/99694594

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 20